Na świecie jest wiele niewidocznych zagrożeń. Jednym z nich są malutkie cząsteczki, które znajdują się w powietrzu i są przez nas wdychane razem z tlenem każdego dnia. Są one groźniejsze niż się wydaje. Mogą powodować szereg różnych chorób i schorzeń oraz pogłębiać dotychczasowe dolegliwości. Wiele ludzie choruje przez to na astmę. Cząsteczki te są też czasem rakotwórcze – na przykład w przypadku kontaktu z azbestem – lub radioaktywne. Ludzie, aby się przed tym chronić, wymyślili dobre rozwiązanie, które niemal całkowicie pomaga zapanować nad problemem w sytuacjach największego narażenia na różnego rodzaju aerozole, dymy itp. Jest to filtr FFP, stosowany w maskach na twarz.

Jak działa filtr FFP?

Można powiedzieć, że jest to zapora, która zatrzymuje niemal wszystkie niechciane cząsteczki, mogące zaszkodzić zdrowiu i życiu człowieka, przepuszczając przy tym tlen. Taki filtr można włożyć do maski i regularnie go wymieniać lub używać maseczek prawie całkowicie zrobionych z tego materiału i traktować je jako rozwiązanie jednorazowe. Powinno się ich używać we wszystkich sytuacjach, w których będzie ryzyko wdychania pyłów lub niepożądanych substancji i aerozoli. FFP dzieli się na różne stopnie ochrony:

FFP-1 (chroni przed nieprzyjemnymi zapachami lub mało szkodliwymi substancjami), FFP-2 (chroni przed nieco groźniejszymi substancjami i aerozolami, które znacząco wpływają na zdrowie człowieka) i FFP-3 (chroni nawet przed rakotwórczymi lub radioaktywnymi substancjami i pyłami, które niosą największe ryzyko dla zdrowia, a nawet życia człowieka).

Czy warto zdecydować się na maseczkę z filtrem FFP?

Na rynku jest dostępnych wiele różnych masek ochronnych. Wiele z nich jest wyposażonych w filtr FFP. Ludzie zaczęli się tym tematem bardziej interesować przez wybuch pandemii COVID-19. Wiele osób zastanawiało się, czy jest sens inwestować w maski z tym filtrem, ponieważ jest widoczna różnica w cenie. Odpowiedź jest bardzo prosta – Oczywiście, że tak! FFP jest zdecydowanie mniej przepuszczalnym filtrem, a szansa zarażenia jest bardzo niska. Prostym dowodem na to jest to, że chroni on przed takimi zagrożeniami jak promieniowanie radioaktywne.